Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2009

Αγιολόγιο - Εορτολόγιο, 01 Ιανουαρίου

(η εικόνα από την ιστοσελίδα komotini on-line)

1η Ιανουαρίου και η Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η κοίμησή του. Ο Μέγας Βασίλειος είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές της Ορθόδξης Εκκλησίας και Θεολογίας και συγκαταλέγεται στους λεγόμενους Πατέρες της Εκκλησίας. Σχετικά με το βίο και το έργο του Μεγάλου Βασιλείου βλέπε στις παρακάτω ιστοσελίδες:


Απολυτίκιο (Ήχος α')

Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος σου

ως δεξαμένην τον λόγον σου, δι’ ου θεοπρεπώς εδογμάτισες

την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας.

Βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ όσιε,

πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

*

Επίσης σήμερα η Εκκλησία εορτάζει και την, κατά το ιδουαϊκό έθος, Περιτομή του Χριστού, που έγινε οχτώ μέρες μετά την Γέννησή και κατά την οποία έλαβε το όνομα Ιησούς.

Απολυτίκιο (Ήχος α')

Μορφήν αναλλοίωτος ανθρώπινην προσέλαβες,

Θεός ων κατ’ ουσίαν, πολυεύσπλαχνε Κύριε,

και νόμον εκπληρών, περιτομήν θελήσει καταδέχει σαρκικήν,

ίνα παύσης τα σκιώδη και περιέλθης το κάλυμμα των παθών ημών.

Δόξα τη αγαθότητι τη ση, δόξα την ευσπλαχνία σου,

δόξα τη ανεκφράστω Λόγε συγκαταβάσει σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες