Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2008

Καθίσματα από τον Όρθρο των Χριστουγέννων

Get this widget Track details eSnips Social DNA

Όσοι νωρίς-νωρίς σήμερα (ήδη από τις 5πμ προσκαλούσε η καμπάνα τους πιστούς) κατάφεραν να παρακολουθήσουν τον Όρθρο των Χριστουγέννων άκουσαν μεταξύ άλλων και τους παρακάτω ύμνους.

Ο πρώτος, αναφερόμενος στο γεγονός της Γεννήσεως με περιγραφικά στοιχεία, ιστορεί:

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός˙ ἀκολουθήσωμεν λοιπόν, ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετά τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν βασιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, ὠδήν ἐπάξιον, Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῶ σήμερον ἐν Σπηλαίω τεχθέντι, ἐκ τῆς Παρθένου, καί Θεοτόκου, ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας.

Ο δεύτερος, αναφερόμενος στην απορία και έκπληξη της Παναγίας σχετικά με το γεγονός ιδίως δε με την απάντηση στην έκπληξη αυτή, θεολογεί:

Τί θαυμάζεις Μαριάμ; τί ἐκθαμβεῖσε τό ἐν σοί; Ὅτι ἄχρονον Υἱόν, χρόνω ἐγέννησα φησί, τοῦ τικτομένου τήν σύλληψιν μή διδαχθεῖσα. Ἄνανδρος εἰμί, καί πῶς τέξω υἱόν; ἄσπορον γονήν τίς ἑώρακεν; ὅπου Θεός δέ βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξης, ὡς γέγραπται. Χριστός ἐτέχθη, ἐκ τῆς Παρθένου, ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας.

Και στις δικές μας, όμοιες με τις παραπάνω, απορίες και αμφιβολίες η ίδια απάντηση ισχύει: "ὅπου Θεός δέ βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξης"! Αυτήν την απάντηση κατανοώντας ας "ἀκολουθήσωμεν λοιπόν, ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ"

-----------

Οι παραπάνω ύμνοι είναι Καθίσματα από τον Όρθρο των Χριστουγέννων. Καθίσματα στην εκκλησιαστική ορολογία λέγονται τα τροπάρια του όρθρου κατά τη διάρκεια των οποίων οι πιστοί επιτρέπεται να κάθονται για σύντομη ανάπαυση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες